Eğitim Özeldir

Eğitim Özeldir

EĞİTİM ÖZELDİR

    Özel eğitim; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Ben de özel eğitim öğretmeni olarak üç yıldır  sınıfta, okulda, bahçede ve çeşitli ortamlarda öğrencilerle akademik çalışmalar, etkinlikler  yapıyorum. Her öğrencinin özellikleri, ilgileri, ihtiyaçları birbirinden farklı. Aynı sınıfta öğrenim düzeyi farklılık gösteren öğrencileri derse katmak, ilgilerini canlı tutmak kimi zaman zor olabiliyor. Bir gün önce öğretilen kavramların, bilgilerin unutulduğu; en başa dönüldüğü anlarda öğrencilerle iletişimin ve ailelerle işbirliğinin en iyi şekilde sağlanması ve sürdürülmesi gerekiyor. Okulda öğretilenlerin evde desteklenmesi, pekiştirilmesi hem öğrencinin hem de öğretmenin yararınadır. Öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlamaya yardımcı olur. Özel eğitim bütünsel bir alan olduğu için parçalar birbirini tamamlamalı herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

 

SINIF İKLİMİ

     Bir öğrencinin özel eğitim sınıfında eğitimine başlamadan önce doğru tanıyı alması,  ailenin durumun farkında olup kabullenmesi ilk aşamadır. Doğru değerlendirme ve tanılama sonucunda düzeyine uygun sınıfa yerleştikten sonra öğrenciyle olan iletişim başlar. Öğrencinin sınıfına, öğretmenine ve arkadaşlarına alışma süreci değişkenlik gösterebilir.  Kendini iyi ve güvende hisseden öğrenci daha olumlu tepkiler verirken alışma sürecini zor geçiren öğrencilerde bazı problem davranışlar, okula gelmek istememek gibi olumsuzluklar görülebilir. Akademik çalışmalarda öğrenciye anlatılan konunun somutlaştırılması, materyal ile desteklenmesi ve eğlenceli hale getirilmesi çok önemlidir. Sadece kitap ve defter ile yapılan derslerde öğrencinin dikkat süresi kısalırken akıllı tahta, etkinlik kartları ve çeşitli materyal kullanımında öğrencinin ilgi ve motivasyonu artarak öğrenme hızına katkı sağlar. Sınıfta akran destekli öğrenme de düzeyi uygun öğrencilerde etkili olan bir yöntemdir. Akran desteğini sağlayan öğrencide özgüven artarken arkadaşıyla olan iletişimi de güçlenir. Her iki öğrenci de kazanımlarını artırıp gelişim gösterir.

 

PEKİŞTİRMENİN ÖNEMİ

     Özel eğitimde pekiştirmenin önemine değinmeden olmaz. Olumlu davranışların artmasında en büyük etken yerinde ve zamanında pekiştirmedir. Öğrencinin sevdiği ilgi duyduğu yiyecekler, nesneler, sözler ve etkinlikler pekiştireçleri oluşturur. Böylece öğrencinin benimsemesi kolaylaşır. Pekiştireçleri yerinde ve zamanında kullanmak davranışlara şekil vermemizi sağlarken öğrenciyi de hedefe güdüler.  Başta yeni davranış kazandırırken pekiştireçler sürekli kullanılmalı ve zamanla geri çekilerek azaltılmalıdır. Hem okulda hem de evde öğrencinin istendik davranışlarını pekiştirmek ve desteklemek öğrencide başarı duygusunu ve hedefe ulaşma motivasyonunu artırır.