Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencisi Olan Öğretmenlere Eğitsel İpuçları

Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencisi Olan Öğretmenlere Eğitsel İpuçları

Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencisi Olan Öğretmenlere Eğitsel İpuçları

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için etkili öğretim yöntemlerinin ve sınıf yönetimi tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Sınıf öğretmenleri ilk olarak öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencinin düzeyini belirlemelidir. Daha sonra öğretimsel amaçlarını öğrencinin düzeyine ve ilgisine göre düzenlenmelidir. Belirlenen öğretimsel amaçları kazanabilmesi için seçtiği araç ve gereçleri bireyin gelişim özelliğine göre kolaydan zora, somuttan soyuta, resimden yazıya doğru hazırlamalıdır. Öğrencinin başarı duygusunu yaşayabilmesi için küçük hedefler koyarak ilerlemeye özen göstermelidir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ders içinde diğer öğrencilere göre dikkatleri daha çabuk dağılmaktadır. Yapamayacağını, öğrenemeyeceğini düşünerek motivasyonlarını hemen kaybetmektedirler. Bu yüzden öğretmen, sınıf içerisinde öğrenciyi rahat bir şekilde görebileceği yere yani ön sıralara oturtmalıdır. Yanına oturacak olan sıra arkadaşını öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciye destek olacak ona rol model olabilecek başarılı, yardımsever bir öğrenci seçmelidir.

Sınıftaki diğer öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciye karşı olumlu tutum geliştirmeleri adına da çalışmalar yapmalıdır. (Örneğin; bireysel farklılıklar ile ilgili bir sunum yapabilir.) Öğretmenin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencisine karşı tutumu, sınıftaki diğer öğrencilerin de davranışlarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu yüzden sınıf arkadaşlarının yanında öğrencisini eleştirmekten kaçınmalıdır.

Öğrencinin dikkatini arttırmak ve derse ilgisini sürdürmek için yönergelerini açık ve anlaşılır biçimde vermelidir. Sınıftaki öğrencilere verdiği genel yönergelerden sonra öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciye birebir aynı yönergeyi tekrarlamalı gerekiyorsa rehberlik etmelidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci sınıftaki diğer öğrenciler ile aynı hızda yazamıyorsa doğrudan söylenileni yazmasını beklemek yerine not tutma kağıtları hazırlamalı ve öğrenciye ders öncesinde bu kağıtları vermelidir. Öğrencinin küçük başarılarını göz ardı etmeden betimleyerek ve oldukça coşkulu bir şekilde pekiştirmeli ve ödüllendirmelidir. Bu öğrencinin derse motivasyonunu ve özgüvenini arttıracaktır. Öğrencinin dikkatinin dağıldığını fark ettiğinde bireysel iletişime geçmelidir. (Örneğin yanına gitmek, omzuna dokunmak, ders ile ilgili cevaplayabileceği küçük sorular sormak gibi) Sınıfta okunan bir metni takip ederek dinlemekte zorlanıyor ise ders öncesinde o gün okunacak metinleri ailesi ile evde daha önce okuyarak gelmesini isteyebilir. Böylece sınıf içerisinde bu metni daha önce okuduğu için takibini yapmakta zorlanmayacaktır.

Eğer hareketli bir öğrenciyse, öğrenciye ders içinde verilen küçük sorumluluklar öğrencinin aşırı hareketli olmasını önleyecektir (örneğin tahtayı silmek, sınıf defterini getirmek, ödev kontrolünü yapmak gibi).

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencisi olan bir öğretmenin, başarı değerlendirmesi yaparken de dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Sınav yapmadan bir hafta öncesinde aileye öğrencinin üzerinde durması gereken noktalarla ilgili ders notları vermelidir. Öğrencinin sınava hazırlanması için zaman tanımalıdır. Sınav sırasında öğrenme güçlüğü olan öğrenciye diğer öğrencilere hissettirmeden daha uzun süre vermelidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciye sınav sırasında yönergeleri doğru okuması için de küçük uyarılarda bulunmalıdır. Ayrıca sınav kâğıdında yönergeye ait anahtar kelimelerin altını çizmeli ya da renkli kalemlerle üstünü çizerek öğrencinin yönergeyi daha dikkatli okumasını sağlamalıdır. Tüm bunların yanında özellikle aile bilgilendirmesini daha sık yapmalı ve ailenin de bu süreçte aktif şekilde rol almasını sağlamalıdır.

Zehra Er (Özel Eğitim Öğretmeni)